บ้านคุณวิฑูรย์ 

 PROFILE

ชื่อลูกค้า คุณวิฑูรย์ 
สถานที่ก่อสร้าง   เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร