บ้านคุณธีรวุธ-มยุรี 

 PROFILE

ชื่อลูกค้า คุณธีรวุธ-มยุรี 
สถานที่ก่อสร้าง  ถนนเลียบคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร