บ้านคุณทชากร 

 PROFILE

ชื่อลูกค้า คุณทชากร 
สถานที่ก่อสร้าง  เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร