บ้านคุณฉันทนา 

 PROFILE

ชื่อลูกค้า คุณฉันทนา 
สถานที่ก่อสร้าง  เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร