บ้านคุณกิตติ 

 PROFILE

ชื่อลูกค้า คุณกิตติ 
สถานที่ก่อสร้าง   เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร