บ้านคุณบัณฑิตย์ 

 PROFILE

ชื่อลูกค้า คุณบัณฑิตย์ 
สถานที่ก่อสร้าง เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร